EMC Chapter Archive

Annual meeting November 2022

Kallelse IEEE 2022-11-22

Medlems- och Årsmöte 2022

Vad ska man tänka på när man bygger ett EMC-labb? Lennart Hasselgren Volvo Cars, Kent Edholm Saab

Meeting at EMC Europe Sept 2022

Solcellsanläggningar och åska, Ulf Nilsson

Mötesanteckningar IEEE-möte på EMC Europe 5 september 2022

May meeting 2022

Kallelse_IEEE_2022-05-17

VLF sändarantenner verkningsgrad och bandbredd, Arne Lindblad, FOI

Radio, antenner, störningar på andra system 2-30MHz, Hans Petersson, Combitech

Magnetic fields in vehicles generated by DC current ripple, Björn Bergqvist Volvo Cars, Lennart Hasselgren EMC Services

Annual meeting November 2021

Kallelse_IEEE_2021-11-25

Medlems- och årsmöte 2021-11-25

EMC Europe 2022

Exempel från solcellsmätningar, Sara Linder, FOI

EMC-mätmetoder för solcellsinstallationer, Urban Lundgren, RISE

Marknadskontroll av solcellsprodukter – inte så solklart, Martin Gustafsson,
Elsäkerhetsverket

Meeting October 2021

Kallelse_IEEE_2021-10-21

EMC-kunskap i Sverige – hur säkerställer vi kompetens i landet? Utbildningar, forskning,
företagsverksamhet, Lennart Hasselgren, EMC Services

Magnetsfältsberäkningar HV-system i fordon, Jan Carlsson, Provinn

Överhörningsmodell framtagen med hjälp av systemidentifiering, Carl Holmberg, Volvo
Cars/Chalmers

June 2021, Joint meeting SDU Denmark

Invitation for online seminar on EMC for fixed installations – 180621

210618_EMC_for_fixed_installations all slides_Optimized

April meeting 2021:

P-Static helt flygplan IEEE 20210427

Presentation AFA EMF

Graphene and shielding IEEE presentation 210427 V2

What is Graphene IEEE presentation

November meeting 2020:

Mötesanteckningar medlems- och styrelsemöte 2020-11-13 A

EMC-mätmetoder för solcellsinstallationer

Erfarenheter från marknadskontroll av solcellsinstallationer

EMC Europe 2020 impressions + EMC Europe 2022

May meeting 2020:

P-Static IEEE 20200527

November meeting 2019:

Kallelse IEEE EMC 20191112

IEEE EMC 20191112 EMC challenges for Electromobility

IEEE EMC 20191112 Modeling of electric power systems in electric vehicles

December meeting 2018:

Kallelse IEEE_2018-12-05

2018-12-05 IEEE EMC Thomas

Gränsvärden i arbetslivet – Yngve Hamnerius

AWITAR_Volvo Cars Björn Bergqvist

Standard-news – Krister Kilbrandt

Radioenheter i Fordon – Jonas Bremholt

September meeting 2018:

Kallelse_IEEE_EMC_2018-09-14

IEEE_EMC_20180914 – Toyota – Gustaf Gabrielsson

IEEE EMC 20180914 – kravnedbrytning i olika branscher V2 – Lennart Hasselgren

IEEE EMC 20180914 – IoT EMCutmaningar – Kia Wiklundh mfl

IEEE EMC 20180914 HiFi Radar Target – Kristian Karlsson

April meeting 2018:

Kallelse_IEEE_2018-04-25

November meeting 2017 (annual meeting):

Kallelse_IEEE_EMC_2017-11-24_v2

2017-11-24 Intertek_RED-genomgång

2017-11-24 Information från PTS_IEEE_Kista _2017

2017-11-24 IEEE RISE-Module

2017-11-24 produkten ändras – kravet ändras V2

April meeting 2017:

Kallelse_IEEE_2017-04-06 v2

IEEE EMC 2017-.04-06 Företagspresentation_IEEE_RÖS_170406

IEEE EMC 2017-04-06 EMI Filter Presentation MPE Jolex 2017_v5jj

IEEE EMC 2017-04-06 Man-made noise-FOIII

IEEE EMC 2017-04-06 Inomhustäckning – Jan Welinder – RISE

November meeting 2016:

Agenda Årsmöte 2016