Grid Code Requirements for Generators (RfG) – Nettilknytingsbetingelser for generatorer

Felles europeiske krav til generatorer utarbeidet av ENTSO-E

Program for seminaret: IEEE-PES Seminar – Grid Code Requirements for Generation – RfG

Torsdag 16. november 2017 arrangerte den norske avdelingen av IEEE Power & Energy seminar om Grid Code Requirements for Generators (RfG) – Nettilknytingsbetingelser for generatorer.

Seminaret ble holdt hos Statnett i Nydalen og ledet av Bård Ek, Unitech Power Systems.

Presentasjoner: