Model TaskER -- Strukturyzacja systemu robota usługowego rozważnie zarządzającego przerywalnymi zadaniami

Wojciech Dudek, 11 June 2021, WebEx Online Technical Meeting

Read more

Officer Roster

Chapter Chair

Maciej Michałek

maciej.michalek@put.poznan.pl

Chapter Vice Chair

Grzegorz Granosik

granosik@p.lodz.pl

Chapter Secretary

Tomasz Gawron

tomasz.gawron@put.poznan.pl

Chapter Chair

Krzysztof Kozłowski

Chapter Vice Chair

Teresa Zielińska

Chapter Secretary

Krzysztof Walas

Membership

Become IEEE RAS member

Sign up right now and engage in the activity of the  IEEE RAS

Join us