Konkurs jest kierowany do doktorantów będących współautorami artykułu zgłoszonego na XVI KKR.
Zgłoszenie swojego udziału w konkursie może wystosować osoba będąca doktorantem w szkole
doktorskiej, doktorantem w studium doktoranckim lub osoba z otwartym przewodem doktorskim.

Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać drogą elektroniczną na adres Sekretarza PC-IEEE-RAS
(dominik.belter@put.poznan.pl) do dnia 15.06.2022 r. (włącznie).

Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin konkursu znajdują się pod adresem:

https://r8.ieee.org/poland-ras/wp-content/uploads/sites/61/PCIEEERAS_Konkurs_KKR2022.pdf