IEEE-PES Seminar Sol og vindkraft – til lands og til vanns – 6. november 2019

Den norske avdelingen av IEEE Power & Energy inviterer til frokostseminar om
Sol og vindkraft – til lands og til vanns
Onsdag 6. nov 2018, kl 0800-1040
Sted: Øvre Vollgate 7, Oslo, NTNU Videre kontor, 1.etg, Klasserom

Møteleder: Bård Ek, Unitech Power Systems, IEEE Power & Energy Society Norway

0800: Enkel frokost / Mingling 0815 Innledning, Bård Ek

0820: NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraftverk, Marte Lundsbakken, rådgiver, seksjon for energikonsesjon, NVE
Nedlasting: Nasjonal ramme for vindkraft_IEEE PES 6.11.19
Forslaget er nå til behandling i OED. Gjennomgang av bakgrunnen for planen og kriteriene for utvelgelse av områder egnet for vindkraftutbygging.

0900: Shaken not stirred – Solar energy change it all, Thor Christian Tuv, FUSen
Nedlasting: 191105 IEEE-Fusen – Solar power change it all
Solenergi transformerer energilandskapet fullstendig. Globalt, så konkurrerer den lave kostnaden for energiproduksjonen fra solcellepaneler ut alle andre energikilder. I kombinasjon med fallende kostnader på batterier er skiftet fra sentralisert til distribuert solenergi som et skifte i energi-bransjens tektoniske plater. I presentasjonen gir Solenergi FUSen en oppdatering om markedssituasjonen og viser utviklingen som fører til disse endringene.

0940: Pause

1000: Hywind Tampen prosjektet, Lars Juhani Ådnanes, Electrical Specialist, Equinor
Nedlasting: LJÅ_IEEE_Hywind Tampen_2019.11.06_norsk
Equinor planlegger å tilknytte offshore, flytende vindturbiner til Snorre og Gullfaks feltene. Dette prosjektet har fått mye oppmerksomhet og intereresse. Denne høsten ble prosjektet tildelt 2300 MNOK fra ENOVA. Foredraget presenterer bakgrunn og valg av tekniske løsninger. Hvilke muligheter og utfordringer ligger i dette?

1040: Diskusjon og avslutning.

Bakgrunn: Et vedvarende stort fokus på fornybar energi gir resultater. Utbygging av landbasert sol og vindkraft skyter fart, og det ligger an til utbygging av offshore vindkraft i norsk farvann – både bunnfaste møller (Havsul) og flytende (Hywind Tampen). Vindkraftutbyggingen er omstridt, det har sommerens utfordringer på Frøya vist til det fulle. Som en del av planarbeidet med vindkraftressursen har NVE utarbeidet et forslag til nasjonal ramme for vindkraftverk. NVE vil presentere bakgrunn og prioriteringer knyttet til denne planen.
Solkraften brer om seg i Norge. Store bedrifter viser vei og etablerer pilotprosjekter for miljøvennlig elektrisitetsproduksjon. I Vestby har ASKO montert solcellepaneler på taket til sine store lagerbygninger. Solenergi FUSen har vært med på utbyggingen.
På norsk sokkel er Hywind Tampen prosjektet i medvind. Enova vil bidra med støtte for å få erfaring med å forsyne oljeplattformer med elektrisk kraft produsert med vind.
Seminaret passer for alle som er opptatt av eller jobber i energibransjen.

Informasjon: Seminaret er gratis for medlemmer av IEEE. For andre er deltakeravgiften NOK 600,-. Studenter, NEF og NAEE medlemmer får 50% rabatt. Kontaktperson for arrangementet er Erick Alves, erick.f.alves@ieee.org, tlf. 932 61 518.

Påmelding og betaling: Gjøres via nettsiden https://www.deltager.no/PESsologvindkraft19 Påmeldingsfrist: 31. oktober kl. 23:00.

IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) er en internasjonal non-profit organisasjon som fremmer de fleste former for teknologi relatert til elektroteknikk. IEEE har omtrent 420.000 medlemmer i 160 land. Power & Energy Society er den delen av IEEE som er involvert i elkraft og energi. IEEE PES’ mål er å være ledende i spredning av vitenskapelig informasjon om elkraft og energi. Den norske avdelingen bidrar til dette målet ved å organisere møter om aktuelle tema innenfor området.
Medlemskap i IEEE koster 171 USD + 35 USD for PES i året. Nytt medlem får 50 % rabatt første år. Egne priser for studenter. Medlemskap ordnes via IEEE’s websider:
Medlemskap i IEEE PES

Eventuelle spørsmål: Rettes til leder Bård Ek, bard.ek@unitech.no

IEEE-PES Seminar Sol og vindkraft – til lands og til vanns – 6. november 2019