Nettilknytning av småkraft – 06.10.2010

Nettilknytning av småkraft er blitt et hett tema i bransjen. Forskjellige løsninger står mot hverandre, og det er motstridende oppfatninger om hvilke løsninger er tilfredsstillende ut fra ulike perspektiver. Dette møte har et faglig fokus med innlegg fra flere parter i debatten.

Foredragene kan lastes ned fra følgende linker: