Kraftsituasjonen i Midt Norge – Et teknisk eller et økonomisk problem? – 2010

Den norske avdelingen av IEEE Power & Energy og Norsk forening for energiøkonomi arrangerte sammen med NTNU, Institutt for Elkraftteknikk og SINTEF Energi seminar om kraftsituasjonen i Midt Norge. Et teknisk eller et økonomisk problem?

Presentasjoner:

Knut J. Dreier, Teknisk sjef / Vedlikeholdssjef – Norske Skog Skogn
Hvordan håndtere høye og uforutsigbare kraftpriser

Ingrid Eivik, Plansjef Nettutvikling – Statnett
Kraftsituasjonen i Midt-Norge på kort og lang sikt

Tor Arnt Johnsen, Seksjonssjef – NVE
Prisområder – (hvorfor) trenger vi dem?

Torkel Rolfseng, Forretnings- og produktutvikler – Trondheim Energi Kraftsalg AS
Utfordringer for en kraftleverandør