Monthly Archives:

Kraft fra land / alternativ kraftforsyning til plattformer

Power from shore / alternative power supply of oil fields
Tirsdag 27. november 2018 arrangerte den norske avdelingen av IEEE Power & Energy seminar om kraft fra land / alternativ kraftforsyning til plattformer.
Seminaret ble holdt på Gløshaugen, NTNU, Trondheim, rom F362 i Elektro F. Seminaret ble …