Monthly Archives:

HVDC-kabler: teknologi- og driftsutfordringer

IEEE PE, Norway Chapter inviterer til faglig møte hos Statnett torsdag 12. november fra 1130-1500. Se vedlagte program for detaljer.
HVDC kabler blir stadig viktigere i kraftsystemet. I Norden ble Skagerrak 4 nylig satt i drift, to nye kabler på 1400 MW hver (Tyskland, England) er …