Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην έρευνα του/της Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022, 17.30 -19.30, στην διαδικτυακή εκδήλωση  με τίτλο: «Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην έρευνα του/της Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών» Η εκδήλωση υλοποιείται [...]